Tag Archives: ważenie kontenerów

Obowiązkowe ważenie każdego kontenera przed załadowaniem na statek

Obowiązkowe ważenie każdego kontenera przed załadowaniem na statek

Urzędy jakie się zajmują przepisami związanymi z transportem morskim zaczynają przykładać coraz większą rolę na sprawy bezpieczeństwa transportu. Już za kilka miesięcy wejdą w życie przepisy związane z weryfikacją ciężaru kontenerów. Zgodnie z ich brzmieniem całkowity obowiązek zrobienia tej kontroli spoczywał będzie na tym, kto nadaje ładunek, i odbywało się będzie zanim się wszystko załaduje ma statek. Nad przepisami dokładnie pracowano już przed dwoma laty, natomiast sam problem widziano już znacznie wcześniej, jednak z rozmaitych powodów nie udało się tego rozwiązać. Zgodnie z nowymi wytycznymi każdy kto będzie nadawał kontener jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia jego ciężaru i przekazania informacji o tym terminalowi oraz przewoźnikowi. wprowadzony także został zakaz wysyłki ładunków, jakie nie zostały zweryfikowane. Obowiązkowe ważenie każdego kontenera przed załadowaniem na pokład statkuSugerowane są na dzień dzisiejszy dwie metody kontroli, więc będą tu możliwości wybrania tego, który będzie bardziej pasował. Pierwszym sposobem będzie zważenie wypełnionego kontenera za pomocą certyfikowanych wag, a drugi to zmierzenie masy całego ładunku i dodanie do tego wagi samego kontenera.

Kłopot z deklaracjami wagi od dawna był znany, i od dawna było to mocno niebezpieczne. Na pokład pojedynczego kontenerowca może jednorazowo wejść kilkanaście tysięcy kontenerów. Przy takiej liczbie nawet małe różnice w zadeklarowanej wadze w stosunku do rzeczywistej mogą spowodować dużo problemów w czasie płynięcia. Już niejednokrotnie pojawiały się przypadki zapadania się kontenerów, kłopoty ze stabilnością statków czy także śmiertelne wypadki wśród pracujących tam ludzi. W skrajnym przypadku, przy większych odchyleniach pomiędzy rzeczywistą a deklarowaną wagą może nawet dość do przechylenia i zatopienia jednostki, co już kilka razy w historii miało miejsce. Z tego też powodu morska branża z zadowoleniem przyjęła planowane zmiany, mimo że będą się one wiązać z większym nakładem pracy. Na szczęście przede wszystkim zdecydowano się postawić na sprawy bezpieczeństwa, a nie na zyski bez względu na cenę. Dzięki temu można żywić nadzieję, że zdarzenia jakie miały miejsce w przeszłości już się więcej nie zdarzą.