Tag Archives: kontenery uciekają z Gdyni

Duży spadek liczby obsługiwanych kontenerów w Porcie w Gdyni

Spory spadek ilości obsłużonych kontenerów w Gdyńskim Porcie

Duży spadek ilości obsłużonych kontenerów w Porcie w GdyniPort w Gdyni z uwagi na bardzo blisko położony port Gdański nie ma niestety lekko. Zwłaszcza że jego konkurent postawił bardzo wysoko poprzeczkę, w ostatnim czasie zainwestował bardzo dużo, i to wszystko sprawiło, że pewna grupa klientów zdecydowała się na zmianę. Sytuację tę doskonale pokazywać będą statystyki. W ubiegłym roku w terminalu BCT przeładowano o około 120 tysięcy mniej typowych kontenerów w nawiązaniu do poprzedniego roku, co daje w rezultacie spadek o blisko 25 procent. Duży spadek miał także terminal GCT Gdynia, z kolei w nim poziom ten wynosił niecałe dwanaście procent. Widać więc bardzo dobrze, że niestety Gdynia nieco zaczęła zostawać w porównaniu z pobliskim Gdańskiem. W ciągu minionego roku kilku światowych, znanych armatorów zdecydowało się na współpracę z DCT, również nowi przewoźnicy zaczynający transporty w nasz region Europy raczej będą wybierać Gdańsk. Wiadomo, że istnieje cały czas konkurencja, w szczególności jeśli porty są blisko oddalone, lecz zaczynają się podnosić głosy o tym, że taka sytuacja nie należy do najlepszych.

Znaczny wpływ na aktualną sytuację Portu Gdyńskiego mają spóźnione projekty powalające na obsługę jednostek o największej długości. Aktualnie kanał dopływowy nie został pogłębiony, co przyczynia się do tego, że niemożliwe jest obsługiwanie najdłuższych kontenerowców, pomimo tego że infrastruktura portowa będzie na to pozwalać. To był podstawowy powód przejścia paru armatorów do portu w Gdańsku, ponieważ ich kontenerowce po prostu nie mogły wpłynąć do portu ze względu na zbyt płytkie trasy. Oprócz tego na taki stan rzeczy nałożył się krach tranzytowy z Rosją i spowolnienie chińskiej gospodarki, i w rezultacie statystyki były takie jakie były. Władze Gdyńskiego portu są przekonane, że następny rok pozwoli się jednak odbić. Zakończono bowiem parę zaczętych kilka lat temu inwestycji, jakie powinny przygotować terminale na bezpośrednie przyjmowanie dużych jednostek. W dużym stopniu modernizacji oraz powiększeniu uległ park maszynowy, unowocześniono również place do składowania i wykonano specjalistyczne oprogramowanie które mają pomagać w zarządzaniu portem.