Tag Archives: bocznica kolejowa portów Trójmiasta

Dynamiczny rozwój kolejowej infrastruktury na terenie portów Trójmiasta

Rozwój kolejowej infrastruktury na terenie portów Trójmiasta

Rozwój kolejowej infrastruktury na terenie portów Trójmiasta

Żaden port prezentujący do miana nowoczesnego nie będzie miał szans na rozwój, jeśli nie będą do niego poprowadzone odpowiednio przepustowe trasy dojazdowe, i to nie tylko drogowe lecz również kolejowe. W chwili aktualnej kolejowa infrastruktura pozostawia wiele do życzenia, w szczególności w przypadku portów jest jeszcze dużo do wykonania w tej kwestii. Jeśli chodzić będzie o Trójmiasto, to tu dużo korzystniej wypada pod tym względem Gdański Port. Na początku bieżącego roku została oddana do użytkowania linia 226 z Pruszcza Gdańskiego do Portu Północnego. Oprócz tego w trakcie budowy jest kolejny tor tej trasy, przez co już od połowy roku pociągi jeździć będą mogły w każdą stronę, z całkowitą przepustowością w okolicach dwustu składów na dzień. Plany są jeszcze większe, ponieważ zgodnie z deklaracjami zarządu Portu Gdańskiego przepustowość trasy będzie większa od obecnej blisko sześć razy. Dlatego też już teraz realizowanych jest parę ważnych inwestycji, które mają pomóc w realizacji tych zamierzeń, a kolejne kilka będzie w trakcie projektowania, konsultacji czy gromadzenia koniecznej dokumentacji.

Równie spory zakres prac prowadzony jest na terenie Gdyńskiego Portu. Przede wszystkim port ten ma w planach dostosować kolejową infrastrukturę do standardu sieci TEN-T. Będzie to między innymi pozwalać na możliwość obsługiwania znacznie cięższych i dłuższych pociągów niż aktualnie, bo aż długich na 740 metrów. Wykonana równocześnie porządna modernizacja systemów sterujących przyczyni się z kolei do znacznego powiększenia się poziomu bezpieczeństwa, a jednocześnie znacząco poprawi płynność przejazdów na obszarze portu. Jednym z bardziej obiecujących projektów, które mogłyby w dużym stopniu na sporo lat poprawić jakość kolejowych połączeń w Gdyni, jest zmodernizowanie dwóch tras które przebiegają przez tę miejscowość. W obecnej chwili linie posiadają jedynie po jednym torze, a poza tym nie są zelektryfikowane, więc obydwa z tych obszarów byłyby do realizacji. Aktualnie ten właśnie projekt jest w trakcie studium wykonalności, a po ukończeniu tego etapu można będzie przedstawić zainteresowanym stronom najlepsze pomysły i rozwiązania. Planowane koszty to około 1,6 miliarda złotych, a szacowana data ukończenia to rok 2021.